rejestrator rozmów telefonicznych

2021-03-04

FonTel L2USB to rejestrator rozmów telefonicznych obsługujący 2 linii analogowe (PSTN/POTS)

W zależności od ustawień możliwy jest dostęp jedynie do samej listy rozmów lub także do nagrań dźwiękowych. W ten sposób istnieje możliwość utworzenia rozproszonego systemu rejestracji rozmów klient-serwer, z jednym stanowiskiem rejestrującym i wieloma stanowiskami klienckimi (np. Dzięki temu można stworzyć system rejestracji rozmów dopazowany do posiadanych linii telefonicznych. FonTel L2USB to rejestrator rozmów telefonicznych obsługujący 2 linii analogowe (PSTN/POTS). Rejestrator wymagaja połączenia z komputerem poprzez port USB i uruchomienia na komputerze dostarczonego programu, który zapisuje rozmowy na dysku twardym komputera. Możliwe jest także zabezpieczenie archiwum rozmów na poziomie systemu operacyjnego. Baza danych rozmów i pliki dźwiękowe mogą być ulokowane na dysku lub zasobie sieciowym. Rejestrator rozróżniaja rozmowy wychodzące i przychodzące, rozpoznaje numer osoby dzwoniącej oraz wybierany w systemie tonowym numer telefonu rozmowy wychodzącej. Definiowanie harmonogramu polega na określeniu jakie typy rozmów (wszystkie, tylko przychodzące, tylko wychodzące, żadne, na poziom dźwięku) mają być rejestrowane na przestrzeni tygodnia. Nie wymaga ingerencji w istniejącą infrastrukturę telefoniczną - wystarczy podłączyć rejestrator do wolnego gniazdka telefonicznego, równolegle z telefonem. Dzięki powiązaniu rozpoznawania numeru osoby dzwoniącej z książką telefoniczną i bazą rozmów program jeszcze przed podniesieniem słuchawki wyświetla krótką informację o osobie dzwoniącej. W ten sposób istnieje możliwość utworzenia rozproszonego systemu rejestracji rozmów klient-serwer, z jednym stanowiskiem rejestrującym i wieloma stanowiskami klienckimi (np. Nagrywanie rozmów VoIP lub Skype możesz przetestować już teraz! Rejestrator pracuje samodzielnie, wymaga jedynie podłączenia zasilania. Umożliwia to centralną rejestrację rozmów z kilku stacji połączonych siecią komputerową. Nie wymaga ingerencji w istniejącą infrastrukturę telefoniczną - wystarczy podłączyć rejestrator do wolnego gniazdka telefonicznego, równolegle z telefonem. FonTel ISDN2NET jest urządzeniem przeznaczonym do rejestracji rozmów telefonicznych prowadzonych na liniach cyfrowych ISDN. Pozwala on na zdalny dostęp w sieci lokalnej lub sieci Internet do zarejestrowanych rozmów przy pomocy przeglądarki internetowej. Oznacza to też, że rejestrator może stać w dowolnym miejscu, nie koniecznie w bezpośredniej bliskości telefonu. W przypadku, gdy istnieje potrzeba ograniczenia typu rejestrowanych rozmów w zależności od godziny i dnia tygodnia można zdefiniować harmonogramy rejestrowania.