Mikroskop elektronowy

2021-05-25

Gdzie stosuje się mikroskopy elektronowe?

Urządzenia jak mikroskop elektronowy są w stanie powiększyć badane próbki wielokrotnie, pozwalając na bardzo dokładne oglądanie ich budowy. Ze względu na swoje właściwości do powiększania mikroskopy elektronowe uznawane są za jedne z najpotężniejszych mikroskopów na całym świecie. Aktualnie mikroskopy elektronowe wykorzystywane są głównie podczas specjalistycznych badań odbywających się w centrach naukowych i medycznych. To tam są one wykorzystywane do przeprowadzania analiz badanych próbek ze znacznie większą dokładnością niż w przypadku innego typu mikroskopów.