postępowanie sanacyjne

2021-09-05

Na czym polega postępowanie zanacyjne?

Sanacja to innymi słowy postępowanie sanacyjne https://www.dgakancelaria.pl/2019/10/08/postepowanie-sanacyjne, a to też jeden z kilku elementów postępowania restrukturyzacyjnego. Mienie, które widnieje jako narzędzie do prowadzenia firmy dłużnika, ale też to, które należ do niego, zaczyna być masą sanacyjną, przy czym wszystko to na korzyść zarządcy. Co do zasady - dłużnik lub po prostu dotychczas działający zarząd jest odsunięty od zarządzenia, a także traci władzę w firmie. W jego miejsce przychodzi zarządca, który jest też profesjonalnym oraz licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym.


Specyfika działalności dłużna może doprowadzić do tego, że sąd zezwoli na to, aby zarząd jednak utrzymał dotychczas posiadane uprawnienia do tego, aby podejmować różnego rodzaju czynności, które uznaje się za standardowe dla klasycznego zarządu. To nic innego, jak zwykłe decyzje, które podejmuje się często każdego dnia w każdej firmie. W odróżnieniu od innych procedur restrukturyzacyjnych, sanacja pozwala na to, aby dłużnik prowadzić swe działania, co jest ewenementem.

.