rzepak odmiany

2021-08-06

Rzepak - odmiany w uprawie

Rzepak jest jedną z najpopularniejszych roślin olejowych, a olej rzepakowy najczęściej towarzyszy nam przy przygotowywaniu potraw. Warto wiedzieć więc, że rzepak odmiany zalecane posiada różne w każdym województwie. Jak każda roślina uprawna, jego hodowla posiada wiele ryzyk, dlatego też należy zdecydowanie unikać przypadkowego wyboru odmiany rzepaku. Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych wydaje tak zwane Listy Odmian Zalecanych. Jest to swoisty przewodnik po odmianach rzepaku dla rolników w zależności od lokalizacji i zasobności gleby, bo w każdej z nich panują przecież zupełnie różne warunki atmosferyczne i glebowe.


Rzepak - odmiany polecane


W 2021 roku najczęściej polecany jest rzepak odmiany populacyjnej, a drugą z kolei jest odmiana mieszańcowa. Należy jednak pamiętać, aby nie koncentrować się nadmiernie na uprawie jednej odmiany rzepaku ozimego, nawet jeśli jest ona uważana za szczególnie wartościową. Łatwo bowiem w ten sposób narazić się na ryzyko strat, dlatego warto rozważyć uprawę co najmniej dwóch odmian rzepaku, nie warto jednak mnożyć ich zbytnio. Rzepak odmian głównych posiada kilka i znajdują się wśród nich odmiany mieszańcowe, mieszańcowe kiłoodporne oraz populacyjne. Odmiany mieszańcowe charakteryzują się bardzo dużą wysokością plonów oraz zimotrwałością, odpornością na słabsze warunki glebowe i niektóre choroby czy też większą elastycznością siewu. Rzepak jako gatunek charakteryzuje się dynamicznym postępem hodowlanym i z każdym kolejnym rokiem odmiany mieszańcowe coraz bardziej przeważają nad rzepakiem odmian populacyjnych, które jednak ciągle posiadają swoich zwolenników, choćby ze względu na znacznie niższe koszty materiału siewnego. Fakt, że rzepak danej odmiany znajduje się na Liście Odmian Zalecanych jest istotną informacją: świadczy o jej wartości gospodarczej w poszczególnych rejonach.


Jak wiadomo, nie istnieje rzepak odmiany idealnej, jednak wielu rolników ma bardzo sprecyzowane oczekiwania co do odporności, wydajności, wczesności, zimnotrwałości i innych cech odmian, dlatego wybór najlepszej odmiany jest decyzją bardzo indywidualną.